اطلاعيه ها
دوشنبه 9 شهريور 1394 ایجاد سامانه انتقادات دانشجویی

مرکز آزمایشگاه­های ملی و قطبی دانشگاه پیام نور اقدام به راه اندازی سامانه ارتباط مستقیم دانشجویان با مرکز آزمایشگاه­های ملی و قطبی به آدرس Labreport.pnu.ac.ir نموده است. هدف این سامانه  دریافت انتقادها و پیشنهادهای دانشجویان دارای دروس عملی و کارشناسان و اساتید شاغل در بخش­های آزمایشگاهی و کارگاهی به منظور برنامه­ریزی برای رفع مشکلات موجود می باشد. 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر