شنبه 6 خرداد 1391

مهمترين وظايف هيات هاي جذب دانشگاه:

شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيات علمي در گروه هاي آموزشي و پژوهشي

انجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاء هيات علمي

اعلام نظر در خصوص جذب اعضاي هيات علمي متقاضي استخدام و بورس تحصيلي از لحاظ صلاحيت علمي و عمومي

ارائه گزارش مستمر ساليانه حسب مورد به هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي وزارت

هدف: جذب اساتيد برجسته با صلاحيت هاي لازم علمي و عمومي براي توسعه كمي و كيفي دانشگاه پيام نـور در سطح كشور به منظور دسترسي جوانان ميهن اسلامي به آموزش عالي و فناوري

اولويتها:

         اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه

         متعهد با اولويت: ايثارگران ، جانبازان و فرزندان شهدا

         متخصص و عالم

         توجه به مناطق محروم

         بومي گزيني

اعضاي هيات مركزي اجرايي جذب دانشگاه

·         رئيس‌ دانشگـاه

·         رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري

·         دبير هيأت اجرايي جذب

·         اعضاي منتخب

* هيأت هاي جذب استاني زير نظر هيات مركزي جذب دانشگاه

 
امتیاز دهی