اخبار بسیج
رهبر معظم
سال ۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی مبارک باد درج خبر 23/1/1393 سال ۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی مبارک باد

مقام معظم رهبری سال 1393 را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری فرمودند

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر