اخبار و اطلاعیه ها
اعلام ایمیل جدید بخش علوم پایه برای دریافت مدارک ترفیع و تمدید قرارداد اعضای محترم هیات علمی بخش علوم پایه جهت ارسال مدارک تمدید قرارداد و ترفیع از ابتدای آبان 97 از ایمیل زیر استفاده نمایند:

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر