تازه ها
1397/11/28 يكشنبه
فراخوان اولویت های پژوهشی سازمان سنجش و آموزش کشور
فراخوان اولویت های پژوهشی سازمان سنجش و آموزش کشور در سال 98-1397

.

فراخوان اولویت های پژوهشی سازمان سنجش و آموزش کشور در سال 98-1397. چهارچوب تهیه طرح های پژوهشی در نشانی http://www.craqe.ir/ موجود می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بیشتر