تازه ها
1398/2/23 دوشنبه
اطلاعیه
ممنوعیت هرگونه همکاری اعضای هیأت علمی با سایر دانشگاهها...(تاریخ خبر: 1398/2/23)

.

طبق این بخشنامه هرگونه همکاری اعضای علمی با سایر دانشگاهها و موسسات... ممنوع می باشد
پیوست 1
پیوست 2

 
امتیاز دهی
 
 

بیشتر