1398/1/20 سه‌شنبهنخستین کنفرانس ملی «آموزش ترکیبی» دانشگاه پیام نور
کنفرانس

.

نخستین کنفرانس ملی آموزش ترکیبی در روزهای 29 و 30 آبان 1398 توسط پژوهشکده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور برگزار می گردد.
دریافت مقالات: 1397/10/1
دریافت نهایی مقاله: 1398/8/11
اعلام نتایج: 1398/8/18
دبیرخانه همایش: تهران، بزرگراه ارتش، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، پژوهشکده آموزش باز و از راه دور
تلفن: 02122485134

 
امتیاز دهی