اخبار
1398/4/10 دوشنبه
اطلاعیه
اطلاعیه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

.

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در روزهای چهارده تیرماه تا یازده امرداد ماه اقدام به برگزاری رویداد کارآفرینی زیر نام «ویتا» کرده است. علاقه مندان برای ثبت نام و آگاهی بیشتر می توانند به پیوست ها نگاه کنند:
پیوست

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر