گروه زبان شناسی
1398/4/11 سه‌شنبه
اعضای علمی زبان شناسی
فهرست نام اعضای علمی زبان شناسی

.

رديف

نام خانوادگي

نام

استان

محل خدمت

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

مرتبه

1

احمدخانی

محمدرضا

تهران

تهران

دكتري

زبان شناسی همگانی

دانشیار

2

الداغی

آنیتا

خراسان رضوي

سبزوار(ماموردردماوند)

دكتري

زبان شناسی

استادیار

3

انصاري

ايوب

كهگيلويه وبويراحمد

ياسوج

ك. ارشد

زبان شناسي همگاني

 مربي

4

باباسالاري

زهرا

بوشهر

برازجان (ماموردربوشهر)

دکتری

زبان شناسي همگاني

استادیار

5

پورابراهيم

شيرين

مركزي

اراک

دكتري

زبان شناسي همگاني

دانشیار

6

حائري

محمود

خراسان رضوي

نيشابور

ك. ارشد

زبان شناسي همگاني

مربی

7

حسيني معصوم

سیذ محمد

خراسان رضوي

مشهد

دكتري

زبان شناسي همگاني

دانشیار

8

حضرتي

یوسف

آ. شرقي

عجب شیر

دکتری

زبان شناسي همگاني

استادیار

9

خانجاني

ژيلا

لرستان

اليگودرز(ماموردرخرم آباد)

دکتری

زبان شناسي همگاني

استاديار

10

دستلان

مرتضي

فارس

صفاشهر(ماموردرزرقان)

دكتري

زبان شناسي همگاني

استادیار

11

رحماني

حسين

آ. غربي

بوكان

دکتری

زبانشناسي همگاني

استادیار

12

رضا قلي فاميان

علي

آ. شرقي

شبستر

دكتري

زبان شناسي همگاني

دانشیار

13

رمضان زاده لك

محمود

خراسان رضوي

مشهد

دکتری

زبانشناسي همگاني

استادیار

14

روشن 

بلقيس

 

سازمان مركزي

دكتري

زبان شناسي همگاني

دانشیار

15

زندي

بهمن

 

سازمان مركزي

دكتري

زبان شناسي همگاني

استاد

16

سبزواری

مهدی

تهران

شهریار

دكتري

زبان شناسي همگاني

استادیار

17

سمائي

سيدجواد

مازندران

رامسر

ك. ارشد

فرهنگ وزبانهاي باستاني

مربی

18

شاهرخي شهركي

مريم

چهارمحال وبختیاری

بروجن

دکتری

زبان شناسي همگاني

استادیار

19

شعباني

ملاحت

اردبیل

نمين

دكتري

زبان شناسی

استادیار

20

شهيدي

اشرف السادات

كرمان

سيرجان (ماموردرکرمان)

دكتري

زبان شناسي همگاني

استادیار

21

شيخ سنگ تجن

شهين

گيلان

رودسر(ماموردررشت)

دکتری

زبانشناسي همگاني

استادیار

22

صبوري هلستاني

نرجس بانو

گيلان

رودسر(ماموردررشت)

دكتري

فرهنگ وزبانهاي باستاني

دانشیار

23

عزتي لارسري

ابراهيم

گيلان

تالش (ماموردررشت)

دکتری

زبان شناسي همگاني

استادیار

24

علوي

سيده فاطمه

بوشهر

بوشهر

دكتري

زبان شناسي همگاني

استادیار

25

غفاري

مهران

مازندران

ساري

دكتري

زبان شناسي همگاني

استادیار

26

غياثيان

مريم سادات

تهران

تهران

دكتري

زبان شناسي همگاني

دانشیار

27

فرنیا

مریم

اصفهان

نجف آباد

دكتري

زبان شناسی کاربردی

استادیار

28

قلي زاده

مردان

مازندران

بهشهر

ك. ارشد

زبان شناسي همگاني

مربی

29

قليزاده قلعه

خسرو

آ. غربي

اروميه

دكتري

فرهنگ وزبانهاي باستاني

استادیار

30

كاظمي

طاهره

تهران

دماوند

ك. ارشد

زبان شناسي همگاني

مربی

31

كرمپور

فاطمه

بوشهر

بوشهر

دكتري

زبان شناسي همگاني

استادیار

32

كريمي فيروزجائي

علي

مامورازتهران جنوب

سازمان مركزي

دکتری

زبان شناسي همگاني

استادیار

33

محرابي

ابوالقاسم

خراسان رضوي

تربت حيدريه

دكتري

زبان شناسي همگاني

استادیار

34

محمدي بدر

نرگس

تهران

تهران

دكتري

زبان شناسي

دانشیار

35

مرادی

روناک

کرمانشاه

اسلام آباد

دكتري

زبانشناسی همگانی

استادیار

36

مقداري

صديقه سادات

خراسان جنوبي

قائن

دكتري

زبان شناسي همگاني

استادیار

37

ملائي پاشاكلائي

سيف اله

مازندران

ساري

دکتری

زبانشناسي همگاني

استادیار

38

منصوري هره دشت

نيلوفر

گيلان

رشت

دكتري

زبان شناسي همگاني

استادیار

39

موسوي ميانگاه

طيبه

يزد

مهریز

دكتري

زبان شناسي همگاني

دانشیار

40

مهدي بيرق دار

راضيه

سمنان

دامغان

دکتری

زبان شناسي همگاني

استادیار

41

نامور

زهرا

قزوين

بوئين زهرا

دكتري

زبان شناسي همگاني

استادیار

42

نامورفرگي

مجتبي

خراسان رضوي

چناران

دکتری

زبانشناسی همگانی

استاديار

43

نجفيان

آرزو

مامورازتهران جنوب

سازمان مركزي

دكتري

زبان شناسي همگاني

دانشیار

44

نقی زاده

محمود

خوزستان

اهواز

دكتري

زبان شناسي همگاني

استادیار

45

ويسي

الخاص

خوزستان

اهواز

دكتري

زبان شناسي همگاني

دانشیار

46

يعقوبي

شهلا

تهران

لواسانات

ك. ارشد

زبانشناسی همگانی

مربي 

47

يوران

مريم

ايلام

ايلام

ك. ارشد

زبان شناسي همگاني

 مربي

48

يوسفي راد

فاطمه

قزوين

قزوين

دكتري

زبان شناسي همگاني

استادیار


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر