گزارش ها
1398/2/25 چهارشنبه
بازدید رئیس محترم دانشگاه از بخش ادبیات فارسی و زبان های خارجی
بازدید رئیس محترم دانشگاه از بخش ادبیات فارسی و زبان های خارجی

.

بازدید رئیس محترم دانشگاه و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی از بخش ادبیات فارسی و زبان های خارجی در روز دوشنبه 1398/2/23

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر