1398/7/17 چهارشنبه
پذیرفته شدگان محترم بدون ازمون کارشناسی 98
پذیرفته شدگان محترم بدون ازمون کارشناسی 98

.

جهت اطلاع از زمان پذیرش و ثبت نام به اطلاعیه مندرج در صفحه اول سایت گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir مراجعه نمایید.

 
امتیاز دهی