اطلاعیه ها
1398/1/31 شنبه
زمان تعیین حوزه امتحانی نیمسال دوم سال 98-97
زمان تعیین حوزه امتحانی نیمسال دوم سال 98-97

.

کلیه دانشجویان می توانند از طریق مراجعه به سامانه اموزشی گلستان ،مطابق با قوانین آموزشی نسبت به تعیین حوزه امتحانی خود  از تاریخ 98/2/7 الی 98/2/24 اقدام نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر