1398/4/15 شنبه ملاقات عمومی دکتر ضماهنی با کارکنان دانشگاه پیام نور استان مرکزی در آخرین روز بازدید از این استان دکتر ضماهنی مدیر کل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه:ارتباط نزدیک مدیران ارشد و کارکنان دانشگاه پیام نور از ویژگی های موثر در بهبود کیفیت و ارتقای فرآیندهاست

.

دکتر ضماهنی در جریان بازدید دوره ای از استانهای کشور  با حضور در ستاد استان مرکزی و مرکز اراک پس از بررسی روند برگزاری آزمونها، طی دیدارهای خصوصی با همکاران از نزدیک در جریان نقطه نظرات و پیشنهادهای ایشان قرار گرفت.
وی پس از انجام این دیدارها که قریب به ۸ ساعت به طول انجامید، ملاقات های چهره به چهره و بررسی های میدانی از این دست را مکمل سایر کانالهای ارتباطی دریافت گزارشات و اخبار دانسته و ارتباط نزدیک میان مدیران ارشد و کارکنان دانشگاه پیام نور را از ویژگی های برجسته مجموعه و عاملی موثر در بهبود، تضمین کیفیت و ارتقای فرآیندها و سیستم ها دانست‌.
وی در پایان بازدید از استان مرکزی، همکاران اداری و علمی دانشگاه را سرمایه هایی ارزشمند برای حال و آینده دانشگاه برشمرد و ابراز امیدواری نمود با همکاری و تلاش بیشتر همه اعضای خانواده بزرگ دانشگاه پیام نور، شاهد موفقیت های چشمگیر در میان مدت باشیم.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر