1398/5/19 شنبه بازدید دکتر مجید ضماهنی مدیرکل دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور از استان اصفهان

مدیرکل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  دانشگاه پیام نور در بازدید از پیام نور اصفهان: وجود نیروهای متعهد و متخصص زمینه ساز اصلی پیاده سازی برنامه هاست

 

 

ارتقای کیفیت آموزشی، چابک سازی فرآیندها، مدیریت بهینه منابع وخدمات رسانی مطلوب به دانشجویان از سیاست های اصلی و برنامه‌های عمده دانشگاه پیام نور است. مدیرکل دفتر نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های پیام نور کشور در بازدید از مراکز و واحد های پیام نور استان اصفهان گفت: مراکز دانشگاهی پیام نور کشور  به منظور شناسایی و رسیدگی به مشکلات و ارزیابی عملکرد این واحد ها بازدید میدانی خواهند شد.

مجید ضماهنی افزود: ارتقای کیفیت آموزشی، چابک سازی فرآیندها، مدیریت بهینه منابع وخدمات رسانی مطلوب به دانشجویان از سیاست های اصلی و برنامه‌های این دانشگاه است .

وی با اشاره به اینکه نیروهای پرنشاط و با انگیزه بسترهای پیشرفت و ارتقاء را در دانشگاه فراهم می‌کنند، گفت:با  بازدید های میدانی از دانشگاه ها نگرانی ها، پیشنهادها و انتقادهای همکاران به صورت مستقیم و بی واسطه و در قالب جلسات اختصاصی فراهم می شود.

استان اصفهان با فعالیت ۴۳ واحد دانشگاه پیام نور رتبه اول کشور را در این حوزه و با تحصیل ۳۶ هزار دانشجو رتبه دوم کشور را کسب کرده است

 


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر