1398/5/26 شنبه بازدید مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از مرکز نجف آباد

دکتر ضماهنی مدیر کل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور روز چهارشنبه 16 مرداد از دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد بازدید کرد و به گفتگوی اختصاصی با کارکنان پرداخت.

.

در ابتدای این بازدید دکتر آیت رئیس دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد ضمن عرض خیر مقدم به بیان تاریخچه ای از شکل گیری و روند فعالیت های دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد پرداخت و پس از آن ایشان را در بازدید از قسمت های مختلف دانشگاه همراهی کرد.

دکتر ضماهنی پس از بازدید از بخش های مختلف، امکانات دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد را عالی دانست و از زحمات همکاران در این مرکز تشکر و قدردانی نمود.

در پایان این بازدید ایشان به همراه آقای دکتر دارائی، معاون مدیر کل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور به صورت اختصاصی به گفتگو و شنیدن مشکلات کارمندان دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد پرداخت. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر