اخبار
کیفی سازی پژوهش ها راهبردهای اصلی دانشگاه پیام نور

دکتر کریمی در جمع اعضا هیات علمی دانشگاه پیام نور استان همدان رویکرد اصلی این دانشگاه را کیفیت سازی دانست و گفت: با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور همانند سایر دانشگاه‌های کشور روند مورد نظر را به شیوه مطلوبی دنبال کرده است، اما اولویت اصلی این دانشگاه نیاز محوری است و در کنار این موضوعات پژوهشی مرسوم باید مراکز کارآفرینی و رشد مورد توجه ویژه قرار گیرند تا از این طریق بتوانیم افراد توانمند و صاحب ایده را شناسایی کنیم.

وی در ادامه  تصریح کرد: طی یک دهه مجموعه آموزش عالی کشور نسبت به آموزش توجه لازم را داشته و در دهه دوم به پژوهش در کنار آموزش توجه کرده و در دهه سوم نیز نسل سوم دانشگاه با محوریت آموزش و پژوهش‌های کاربردی و فناورانه مورد توجه قرار گرفته است.

ايشان گفتند: با وجود اینکه کشورمان در بسیاری از علوم و فناوری های نو دستاوردهای پژوهشی خوبی داشته است، اما سوال اساسی این است که تا چه اندازه از این دستاوردهای علمی بهره مند هستیم؟ پاسخ به این سوال بستگی به نگاه مسئله محوری به علم دارد و قطعا این رویکرد شرط موفقیت های بعدی خواهد بود. در این خصوص با توجه به مشکلات ناشی از تحریم ها و احساس نیاز بیشتر صنایع به حل مسائل توسط دانشگاه ها نگاه ها تغییر کرده و اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن می باشد. در این راستا دانشگاه پیام نور نیز اهتمام ویژه ای برای بسترسازی لازم جهت ایفای نقش در قالب دانشگاه نسل سوم دارد.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه گفت: حوزه پژوهش و فناوری همچنان در پی ایفای نقشي اثر گذارتر از گذشته است که در اين خصوص با حمایت از دانشجویان برتر و صاحب ایده در حوزه های علمی و پژوهشی بسترسازی و ریل گذاری های خوبی در حال انجام است. اولویت حمایت ها در مراکز  نو آوری و رشد و با هماهنگی و حمایت پارک های علم و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای بهره مندی حداکثری از تسهیلات و مجوزهای لارم انجام می گیرد.

وی در ادامه گفت: باید قبول کنیم برخی از دانشگاههای با سابقه، سهم‌ بالایی در پژوهش و فناوری دارند که بالطبع در پروژه های تحقیقاتی صنایع کشور نیز تاثیر و نقش مهمی دارند. برای ورود به این عرصه و رقابت با این دانشگاه ها باید قبل از رقابت، توانمند سازی لازم توسط دانشگاه انجام می شد که این امر با حمایت های خوب وزارت متبوع، پارک های علم و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سرعت در حال انجام است.

 
امتیاز دهی