اخبار
ایجاد اولین مرکز نوآوری، توسعه و تجاری‌سازی فناوری در دانشگاه پیام‌ نور معاون پژوهش و فناوري دانشگاه پيام نور از راه اندازی اولین مرکز نوآوری، توسعه و تجاری‌سازی فناوری در سال 1398 خبر داد.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه پيام نور از راه اندازی اولین مرکز نوآوری، توسعه و تجاری‌سازی فناوری در سال 1398 خبر داد.

دکتر کریمی گفت : با دریافت مجوز از معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اولین بار این مرکز در دانشگاه پیام‌نور در سال 1398 تاسیس خواهد شد.

وی یکی دیگر از برنامه های مهم حوزه معاونت پژوهشی در سال 98 را تمرکز بر روی تسهیل، تسریع و شکل گیری مراکز رشد توسعه و فناوری دانست و افزود:  تاکنون اقدامات موثری در این زمینه صورت گرفته و به زودی مجموعه هسته های دانش بنیان و فناور در کنار مراکز نوآوری استانها ، گسترش می یابند.

ايشان افزودند: تمرکز بر روی کیفی گرایی پژوهش های مرسوم ، بنیادی و کاربردی رویکرد دیگر معاونت پژوهشی در سال آینده است.

 
امتیاز دهی