اخبار
سي امين گاهنامه پژوهش و فناوری عتف گاهنامه پژوهش و فناوری عتف وابسته به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان محترم دوره دکتری

 

با سلام و احترام

سي امين گاهنامه پژوهش و فناوری عتف وابسته به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پیوست تقدیم می گردد.

 

دریافت 30 گاهنامه پژوهش و فناوری عتف


 
 
امتیاز دهی