دستاوردهاي پژوهشي
سه‌شنبه 15 اسفند 1391 انتخاب مقاله آقاي دكتر محسني عضو محترم گروه فيزيك در IOPselect

مقاله آقاي دكتر مرتضي محسني عضو محترم هيات علمي گروه فيزيك در نشريه Journal of Optics براي قرار گرفتن در مجموعه مقالات IOPselect انتخاب شد. اين مجموعه شامل گزيده­اي از برجسته­ترين مقالات منتشر شده در نشريات مختلف انتشارات IOP است كه توسط اعضاي هيات تحريريه هر نشريه انتخاب مي شود.

         عنوان مقاله :    Photon gas with hyperbolic dispersion relations                    

مقالاتي در اين مجموعه گنجانده مي­شوند كه داراي حداقل يكي از شرايط زير باشند:

·         منجر به پيشرفت عمده و مهمي در حوزه خود شوند.

·         درجه بالايي از نوآوري داشته باشند.

·         تاثير زيادي بر تحقيقات آتي داشته باشند.

 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر