دستاوردهاي پژوهشي
شنبه 24 آبان 1393 مقاله آقای دکتر نیکوفر جزو 25 مقاله برتر مجله Advances in Mathematics

"جناب آقای دکتر اسماعیل نیکوفر عضو محترم هیأت علمی گروه ریاضی استان آذربایجان شرقی موفق به چاپ مقاله تحت عنوان:

"On operator inequalities of some relative operator entropies"

 در مجله Advances in Mathematics   با شماره شاپای 8708-0001 در سال 2014 شده اند. لازم به ذکر است که این مقاله اخیرا جرو 25 مقاله برتر و داغ در وب سایت آن مجله معرفی شده است. ضمنا جهت مشاهده مقاله به آدرس زیر مراجعه فرمایید : "
لینک مقاله در مجله :

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0001870814001133


لینک 25 مقاله برتر که مقاله ایشان در ردیف 24 آن قرار دارد :

http://top25.sciencedirect.com /subject/mathematics/16/journal/advances-in-mathematics/00018708/archive/52/ 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر