رشته های کارشناسی ارشد
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد فراگیر در دانشگاه پیام نورآذربایجان غربی
شیمی فیزیک
 
 
مرکز ارومیه
شیمی تجزیه
جغرافیای طبیعی گرایش آب و هواشناسی کاربردی
جغرافیای طبیعی گرایش تغییرات آب و هوایی/ اقلیم شناسی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
جغرافیا برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی
علوم تربیتی گرایش مدیرت آموزشی
زبان و ادبیات فارسی
فیزیک (گرایش جامد)
 
1-زبان و ادبیات عربی
2- علوم و حدیث قرآن
مرکز مهاباد
زبان و ادبیات فارسی
مرکز نقده
1-شیمی آلی
2-زبان و ادبیات فارسی
3-فیزیک (گرایش جامد)
4-تاریخ فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت
5-جغرافیا برنامه ریزی روستاییکرایش سازماندهی مناطق عشایری
6-شیمی گرایش تجزیه
مرکز میاندوآب
1-شیمی تجزیه
2-مدیرت گرایش 3-نیروی انسانی
4-مدیریت گرایش سیستم های اطلاعاتی
5-مدیریت گرایش مالی دولتی
6-مدیریت گرایش تشکیلات و روش ها
7-مدیریت گرایش تحول
8-شیمی معدنی
9-علوم تربیتی- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش/تعلیم وتربیت
10-زبان ادبیات فارسی گرایش کودک و نوجوان
11-زمین شناسی گرایش پترولوژی
مرکز خوی
 
بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما