استان زنجان در يك نگاه                                                                                                                                                                             
استان زنجان كه آن را فلات زنجان نيز مينامند در ناحيه ي مركزي شمال غربي ايران واقع شده است و مساحتي نزديك به 369/39 كيلومتر مربع ميباشد .اين استان داراي 7 شهرستان، 16 بخش، 8 شهر، 44دهستان و 981 آبادي داراي سكنه است و يكي از مناطق تاريخي ايران به شمار مي رود و تاريخ بناي آن را همزمان با سلطنت اردشير بابكان دانسته اند و در آن زمان آن را(شهين) يعني منسوب به شاه نايده اند. گفته ميشود اين نام طي قرون و اعصار بزنگان و سپس به زنجان تبديل شده است. فتح زنجان به وسيله اعراب در زمان خلافت عثمان و توسط سردار عرب (براءبن عازب) صورت گرفت. در اين دوره اين شهر ،شهري آباد و پرنعمت بوده است.

در قرن هاي چهارم و پنجم هجري قمري زنجان به علت داشتن چراگاه هاي وسيع مورد توجه قبيله هاي ترك قرار گرفت و قبيله هاي گوناگون ترك در زنجان و نواحي مختلف آن به ويژه چمن سلطانيه مسكن گزيدند. در حمله ي مغول به اين شهر آبادي هاي اطراف آسيب فراواني ديد. سپس ايلخانان مغول به اين شهر توجه فراوان نشان دادند، مخصوصا سلطان محمد خدابنده از زماني كه مذهب تشييع را پذيرفت در توسعه اين ناحيه كوشيد و زمينه ي تبديل آن به مركز اسلامي و پايتخت ايران را فراهم آورد تا پس از آن اندك زماني به يكي از مراكز مهم سياست و تجارت تبديل گرديد.
تاريخ زنجان در سده هاي بعدي نيز گزارشگر حوادث مختلف سياسي است. اين استان شاهد رويدادهاي سياسي، اجتماعي و مذهبي بسياري بوده است هرچند برخي از اين رويدادها ره آوردي جز ناملايمات فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي براي مردم اين استان نداشته است؛ اما هرگز فرهنگ و مدنيت استعماري در اين شهر نفوذ نكرده است و كاثريت قريب به اتفاق مردم، همچنان در حفظ شعائر مذهبي و سنتي خود پابرجا و استوار مانده است. اين منطقه زادگاه بزرگاني چون شهاب الدين سهروردي وعلماي نامي ديگري بوده است كه مايه فخر فرهنگ ايران زمين هستند.
اين استان به تنهايي با 7 استان كشور همسايه است كه از دو منطقه كوهستاني و جلگه اي تشكيل يافته است. مناطق كوهستاني اين استان اغلب داراي قله مرتفعي هستند كه داراي دو نوع آب و هواي كوهستاني و آب و هواي گرم و نيمه مرطوب مي باشد. شرايط جغرافيايي مشتمل بر تنوع آب و هوايي با برخورداري از منابع آب و حاصلخيزي خاك اين استان را به يك منطقه مناسب كشاورزي فراهم آورده است و در حال حاضر زنجان يكي از قطبهاي كشاورزي و دامداري غرب كشور به حساب مي آيد. در بخش صنعت و معدن نيز استان زنجان موقعيت ممتازي دارد به ويژه آنكه به دليل همجواري و نزديكي به پايتخت و استانهاي همجوار روز به روز با توسعه و گسترش واحدهاي صنعتي مواجه ميشود.
اين استان با داشتن مردم متدين و عاشق اهل بيت(ع) اين استان را به پايختت شور حسيني ايران مشهور ساخته است و ساليانه پذيراي خيل زيادي از مسافرين و گردشگران به اين استان مي‌باشد.كه مهمترين مركز عزاداري ها و اجتماعات مذهبي در حسينيه اعظم زنجان مي باشد ودر سالهاي قبل به عنوان دهمين ميراث معنوي كشور به ثبت رسيده است