تاریخچه دانشگاه پیام نور استان هرمزگان:
این دانشگاه تحت عنوان دانشگاه آزاد ایران درسال 1356در بیست شهر کشور تأسیس شد و به عنوان اولین مرکز آموزش عالی استان هرمزگان شروع به فعالیت نمود.
دانشگاه پیام نور که به نام دانشگاه از راه دور مطرح بوده اولین هسته مراکز آموزش عالی در استان هرمزگان می باشد که در سال57با پذیرش 49نفر دانشجوتحت نام دانشگاه آزاد ایران سابق در رشته های تربیت معلم و علم تندرستی و در سال 67با پذیرش 150نفر دانشجو در سه رشته ریاضی، علوم تربیتی و زبان و ادبیات فارسی مجدداً فعالیت آموزشی خود را تحت عنوان دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس آغاز کرده است و درحال حاضر جمعیتی بالغ بر 22000دانشجو ، 286رشته محل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با بهره گیری از 70عضو هیأت علمی تمام وقت وبیش از1094مدرس مدعو در14مرکز و واحد(بندرعباس، بندر خمیر، بندرلنگه، پارسیان، بستک، حاجی آباد،قشم ، کیش، فین، دهبارز، میناب،ابوموسی، سیریک و جاسک) فعال می باشد.