اطلاعيه ها

بيشتر

اخبار (لینک دانشجو)
لیست ارائه دروس، منابع درسی و جدول تطبیق سال تحصیلی 94-93 دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته (تارخ: 21/4/93)
لیست ارائه دروس، وضعیت منابع و جدول تطبیق نیمسال دوم  سال  تحصیلی 93-92 دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی (تاریخ : 5/11/92)
لیست ارائه دروس، وضعیت منابع، و جدول تطبیق دوره کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی نیمسال اول سال  تحصیلی 93-92 (تاریخ : 26/5/92)
ليست ارائه دروس، وضعيت منابع، و جدول تطبيق دوره كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري نيمسال دوم  سال تحصيلي 92-91(آرشيو )
ليست ارائه دروس، وضعيت منابع درسي و جدول تطبيق دوره كارشناسي ارشد در نيمسال اول سال تحصيلي 92-91
اصلاحيه: برنامه امتحاني  و وضعيت منابع درسي دروس ارزشي و مهارتي نيمسال اول سال تحصيلي 92-91(درج خبر:8/9/91)
برنامه امتحانات  و وضعيت منابع  دروس ارزشي - مهارتي نيمسال دوم سال تحصيلي 91-90( تاريخ درج خبر: 11/11/90)

بيشتر

 
يكشنبه 2 آذر 1393  
 
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.