فرمهاي مورد نياز

ردیف

اداره ارزشیابی آموزشی اساتید

اداره برنامه ریزی آموزشی

1

فرم حق الجلسه

فرن دستورالعمل دروس پروژه رشته های فنی مهندسی

2

فرم حضور هفتگی اساتید

 

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما