متون عمومي
دستورالعمل ها
فرم (شماره 11) روند اخذ مجوز انجام طرح پژوهشی اعضاء علمی و دستیاران با سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی
فرم (شماره 12) دستورالعمل پرداخت پاداش برای مقالات چاپ شده در نشریات مجموعه مقالات همایشها و اختراعات
فرم (شماره 13) دستورالعمل برگزاری کارگاههای علمی
فرم (شماره 14) دستورالعمل برگزاری همایش علمی
فرم (شماره 22) دستورالعمل اجرایی شرکت اعضای علمی در همایشهای علمی بین‌المللی خارج از کشور
فرم (شماره 24) دستورالعمل اجرایی شرکت اعضای علمی در همایشهای داخلی
فرم (شماره 26) دستورالعمل مربوط به بند 6-5 دفترچه اعتبار ویژه پژوهشی طرح گرانت سال 1386
آیین نامه کتابخانه
دستورالعمل بخشی از نمره کل رساله دکتری تخصصی
کاربرگه های مربوط به دستورالعمل بخشی از نمره کل رساله

بيشتر

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما