روابط عمومی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
روابط عمومی
ردیف
نام     نام خانوادگی
سمت
Email
شماره مستقیم
تلفن داخلی
1
محسن حیدری زاد
مدیر روابط عمومی استان
Ravabet.pnu.ostan123@gmail.com
32755932
160
2
بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما