متون عمومي
مأموريت مديريت همكاريهاي علمي ـ صنعتي و كارآفريني: گسترش و تعميق ارتباط دانشگاه با جامعه به منظور ارتقاء توانمنديهاي اساتيد، دانش‌آموختگان و دانشجويان دانشگاه پيام‌نور و پاسخگويي به نيازهاي علمي و تخصصي جامعه
نام گروه: ارتباط با صنعت
هدف گروه:ايجاد ارتباط مؤثر با بخش صنعت و خدمات به منظور انجام پژوهشهاي توسعه‌اي و كاربردي اعضاي هيئت‌علمي در راستاي حل مشكلات جامعه
1- تهبه بانك اطلاعاتي از توانمنديها و قابليت‌هاي اعضاي علمي
1- گردآوري فرم شناسايي توانمنديهاي اعضاي هيئت‌علمي
2- تهيه بانك اطلاعاتي توانمنديها وقابليت‌هاي اعضاي هيئت‌علمي به تفكيك گروه ـ رشته و مراكز استاني
 
1- ايجاد بانك اطلاعاتي استاني از اعضاي علمي و به روز كردن آن با شناسايي اولويت‌هاي پژوهشي در استان، معرفي توانمنديهاي اعضاي هيئت‌علمي در سطح استان و به روزسازي آن.
2- زمينه‌سازي و پيگيري اجراي پروژه‌هاي مرتبط با بخش صنعت
1- تدوين آيين‌نامه‌هاي مرتبط با بخش ارتباط با صنعت (كارورزي، برون‌سپاري و...)
2- ايجاد ارتباط مؤثر با بخشهاي صنعتي و شركتها، سازمانها و دانشگاهها و شناسايي اولويتهاي پژوهشي متناسب با بانك اطلاعاتي توانمنديها.
3-پيگيري جهت عقد تفاهم‌نامه‌هاي پژوهشي با سازمانها و بخش صنعت بر مبناي آيين‌نامه‌هاي مصوبه
4-انعكاس اولويتهاي پژوهشي شناسايي شده به اعضاي هيئت‌علمي علاقمند با توجه به نوع طرحها و توانمنديهاي اعضا
5- پيگيري قراردادهاي صنعتي منعقد شده بين اعضاء و بخش صنعت
6- پيگيري قراردادهاي صنعتي منعقده بين دانشگاه وساير نهادهاي دولتي و غيردولتي
1-       عقد تفاهم‌نامه‌هاي پژوهشي با مراكز صنعتي استان با رعايت مصوبات سازمان مركزي
2-       ايجاد ارتباط با اعضاي هيئت علمي استان طي جلسات متناوب و انعكاس اولويتهاي پژوهشي سازمانها و بخش صنعت به ايشان متناسب با شناسنامه توانمنديهايشان و پيگيري قراردادهاي صنعتي منعقده بين اعضاي هيئت‌علمي و بخش صنعت.
3-       ارائه گزارش از عملكرد اعضاي علمي مرتبط با صنعت به سازمان مركزي
4-       معرفي دانشجويان استان به مراكز صنعتي جهت كارورزي و تسهيل در روند همكاري مراكز با دانشجويان
5-       پيگيري توافق نامه‌هاي داخلي با عضو علمي براي انجام طرح پژوهشي واگذار شده از طرف ساير نهادها
 
 
 
مأموريت مديريت همكاريهاي علمي و صنعتي و كارآفريني: گسترش و تعميق ارتباط دانشگاه با جامعه به منظور ارتقاء توانمنديهاي اساتيد، دانش‌آموختگان و دانشجويان دانشگاه پيام‌نور و پاسخگويي به نيازهاي علمي و تخصصي جامعه
نام گروه: ارتباط با صنعت
هدف گروه: ايجاد ارتباط مؤثر با بخش صنعت و خدمات به منظور انجام پژوهشهاي توسعه‌اي و كاربردي اعضاي هيئت‌علمي در راستاي حل مشكلات جامعه
راهبردها
برنامه‌هاي مربوط در سطح سازمان مركزي
برنامه‌هاي اجرائي در سطح استانها/ مراكز / واحدها
3- ترويج همكاريهاي بين‌ صنايع و دانشگاه
1-       انتشار بروشور يا پوستر
2-       برگزاري همايش، جشنواره يا گردهمايي مشترك با صنايع
3-       ايجاد ارتباط با مراكز صنعتي بيروني و معرفي نيروهاي بالقوه علمي به اينگونه مراكز
4-       برگزاري نمايشگاههاي مشترك با مراكز صنعتي
 
1- برگزاري كارگاه‌هاي روش تحقيق در استان و ترغيب اعضا هيئت‌علمي و دستياران به تحقيقات صنعتي
2- برگزاري نمايشگاه‌هاي مشترك با مراكز صنعتي در سطح استان
3- ايجاد ارتباط با مراكز صنعتي در سطح استان و معرفي اين مراكز به نيروي علمي در استان
4- استفاده مؤثر از توانمنديهاي پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي
1- ارتباط با گروه همكاريهاي دانشجويي تحصيلات تكميلي به منظور تسهيل انجام پايان‌نامه‌هاي مرتبط با صنعت
2- ارائه خدمات فني و مشاوره‌اي در مورد طرحهاي تحقيقاتي دانشجويي
3- ايجاد ارتباط بين دانشجويان تحصيلات تكميلي با بخش صنعت و پيگيري انعقاد قرارداد ايشان با بخش‌هاي صنعتي
1-       شناسايي توانمنديهاي علمي دانشجويان تحصيلات تكميلي و ارتباط آنان با بخش صنعت
2-       حمايت از پايان‌نامه‌ها و ارائه خدمات مشاوره‌اي و فني جهت انجام طرحهاي تحقيقاتي صنعتي
3-       ايجاد زمينه مناسب براي دانشجويان تحصيلات تكميلي جهت آشنايي با بخش صنعت و ترغيب ايشان به شركت در فعاليتهاي تحقيقاتي به نام دانشگاه

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما