متون عمومي

تماس با گروه :
-          رئيس گروه : زهرا تدين
-          كمك كارشناس گروه : فريده كريمي
-           شماره تلفن : 22485220
-          شماره دورنگار : 22485219        
-          آدرس پست الكترونيك : tose_fannavari @ pnu.ac.ir          
-          تهران – بلوار ارتش – ابتداي خيابان نخل – سازمان مركزي دانشگاه پيام نور – معاونت پژوهشي - مديريت همكاريهاي علمي ، صنعتي و كار آفريني     
    صندوق پستي 4697 – 19395
 

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما