متون عمومي

تماس با دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت :


 

 دکتر علی اصغر شکری      مدیر کل دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

تلفن:   22458318            22485217               23322318          داخلی  2318

 

 دکتر حسن کرمی            معاون دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

تلفن:   22482068                               22455041                    داخلی  2899

 فاطمه علاءالدینی        مسئول دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت /   رئیس گروه ارتباط با صنعت

تلفن:   22458318               22485218               23322318          داخلی  2318

نمابر :  22458319

پست الکترونیک مدیریت:   karad@pnu.ac.ir

             

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما