تماس با گروه داده پردازي
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
 
تماس با گروه :
 
 
فاطمه جمشيدي   -   رئيس گروه داده پردازي
 
شماره تماس :    
 
مستقيم :          22485209       داخلي:            2639
 
 
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما