متون عمومي
کلاس جبرانی (مورخ 23/12/96)سرکار خانم بیرامی رشته حسابداری روز چهارشنبه 5/2/97 ساعت در همان ساعت کلاس برگزار می گردد.(درج خبر1/2/97)


قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری و مدیریت:
به اطلاع میرساند کلاس فوق العاده درس اصول حسابداری 2 استاد علی پناه روز دوشنبه مورخ 10/2/97 ساعت 13 الی 16 در کلاس 401 برگزار میگردد. (درج خبر7/2/97)


قابل‌توجه دانشجویان محترم رشته روانشناسی وعلوم تربیتی:
به اطلاع می‌رساند کلاس فوق العاده دروس استاد قربانی روز یکشنبه مورخ9/2/97به شرح ذیل برگزار می‌گردد.
١)اصول وفنون راهنمایی ومشاورخانواده ساعت٨الی١٠
٢)نظریه هاوفنون مشاوره روان درمانی١٠الی١٢
٣)مقدمات روش های تحقیق درروانشناسی وعلوم تربیتی- روش تحقیق(کمی وکیفی)
ساعت ١٣الی١٥
٤)سمینارمسائل روانشناسی- پژوهش های علمی وانفرادی
ساعت١٥الی ١٦
5)اسیب شناسی روانی٢ساعت ١٦ الی١٧      

(درج خبر7/2/97)
بيشتر
 
خانه |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما