سامانه نشریات

سامانه نشریات دانشگاه پیام نور

سامانه نشریات دانشگاه پیام نور به نشانی http://journals.pnu.ac.ir  آماده دریافت مقالات علمی ـ پژوهشی می­باشد. در این سامانه 52 نشریه بارگذاری شده و از طریق سامانه این نشریات امکان ارائه مقاله، داوری و کلیه مراحل هر مقاله در نشریه انجام می­شود. از میان 52 نشریه بارگذاری شده، نشریات ذیل دارای درجه «علمی ـ پژوهشی» و «علمی ـ ترویجی» هستند.

 

ردیف

نام نشریه

سردبیر، مدیرمسئول، مدیر داخلی

نوع مجله

نمایه

محل استقرار امور اجرایی نشریه

1

پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی

دکتر محمدرضا لطفعلی­پور،

دکتر هادی غفاری، دکترعلی یونسی

فصلنامه

ISC /  magiran /  SID / پایگاه جهانی Econlit/ Civilica، Ebsco،Google Scholar، Google Index، سامانه نشریات

استان مرکزی، اراک

2

دانش حقوق مدنی

دکتر محمود باقری،

دکتر ابراهیم تقی زاده، عباس باقری

دوفصلنامه

ISC، SID، Noormags، magiran،Google Scholar، سامانه نشریات

استان خراسان رضوی، مشهد

3

پژوهشنامۀ تفسیر و زبان قرآن

دکتر عبدالهادی فقهی­زاده،

دکتر محمدحسن صانعی­زاده،

محمدامین عصاری

دوفصلنامه

ISC، SID، Noormags، magiran،Google Scholar، سامانه نشریات

استان اصفهان،

آران و بیدگل

4

حکمت صدرایی

دکتر رضا اکبری، دکتر علیرضا پارسا، امیرحسین محمدپور

دوفصلنامه

ISC، SID، Noormags، magiran،Google Scholar، سامانه نشریات

استان تهران،

5

شناخت اجتماعی

دکتر حسین زارع، دکتر مجید صفاری نیا، دکتر محمد اورکی

دوفصلنامه

ISC، SID، Noormags، magiran، سامانه نشریات

استان تهران،

تهران جنوب

6

روانشناسی سلامت

دکتر احمد علیپور،

دکتر مهناز علی­اکبری دهکردی،

دکتر حسن عبداله­زاده

فصلنامه

ISC، SID، Noormags، magiran، سامانه نشریات

استان تهران،

تهران جنوب

7

پژوهش­های کاربردی در

مدیریت ورزشی

دکتر ابوالفضل فراهانی،

دکتر محمدعلی قره،

دکتر محمدرضا اسد

فصلنامه

ISC، SID، Noormags، magiran،Google Scholar، Doaj، سامانه نشریات

استان البرز،کرج

8

پژوهشنامه تاریخ­های محلی ایران

دکتر محمدرضا نصیری،

دکتر علیرضا علی صوفی،

دکتر جمشید نوروزی

دوفصلنامه

ISC، SID، Noormags، magiran، سامانه نشریات

استان تهران،

تهران جنوب

9

زیست فناوری گیاهان زراعی

دکترمحسن مردی، دکتر فرید اجلالی، دکتر محمدعلی ابراهیمی

فصلنامه

ISC/ SID/ سامانه نشریات

استان البرز

10

زیست­شناسی جانوری تجربی

دکتر رضا حاجی­حسینی،

 دکتر سیما نصری، طیبه کریمی

فصلنامه

ISC/SID/ سامانه نشریات

استان تهران

11

مدیریت سازمان­های  دولتی

دکتر رضا نجاری، دکتر محمدعلی سرلک، دکتر علی قربانی

فصلنامه

ISC، SID، Noormags، magiran،Google Scholar، Ebsco، Civilica،

سامانه نشریات

پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام­نور

12

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

دکتر حسین زارع، دکتر محمدرضا سرمدی، دکتر محمد حسن صیف

فصلنامه

ISC، SID، Noormags، magiran،Google Scholar، سامانه نشریات

استان فارس

13

آموزش محیط زیست و توسعه پایدار

دکتر سیدمحمد شبیری،

دکتر مریم لاریجانی،دکتر مهدیه رضایی

فصلنامه

ISC، SID، Noormags، magiran، سامانه نشریات

استان تهران

14

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

دکتر مجید جلالی فراهانی،

دکتر لقمان کشاورز، اکبر فرید فتحی

فصلنامه

ISC، SID، Noormags، magiran، Doaj،

 سامانه نشریات

استان سمنان

15

بلاغت کاربردی و نقد بلاغی

دکتر یحیی طالبیان، دکتر فاطمه جمالی

دوفصلنامه

ISC، SID، Noormags، magiran، سامانه نشریات

پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام­نور

16

برنامه­ریزی توسعه کالبدی

دکتر مصطفی طالشی، دکتر مجید جاوری، فهیمه قندشکن

فصلنامه

ISC، SID، Noormags، magiran، سامانه نشریات

پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام­نور

17

پژوهش­های بوم­شناسی شهری

دکتر نفیسه مرصوصی، دکتر ام­سلمه بابایی، آنیتا مجیدی هروی

دوفصلنامه

ISC، SID، Noormags، magiran، سامانه نشریات

استان تهران

18

عصب روان­شناسی

دکتر محمد اورکی، دکتر حسین زارع، دکتر مهدیه رحمانیان

فصلنامه

ISC، SID، Noormags، magiran، سامانه نشریات

استان تهران

19

حسابداری دولتی

دکتر علی رحمانی، دکتر عزیز گرد، محمد رضاجو

دوفصلنامه

ISC، SID، Noormags، magiran، سامانه نشریات

استان تهران

20

زبان­شناسی اجتماعی

دکتر بهمن زندی، دکتر آرزو نجفیان، سیف­اله ملایی­پاشایی

فصلنامه

ISC، SID، Noormags، magiran، سامانه نشریات

استان تهران

21

مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی (علمی ـ ترویجی)

دکتر مرتضی رضایی صوفی،

دکتر حمید قاسمی، حمید برنگی

فصلنامه

ISC، SID، Noormags، magiran، سامانه نشریات

استان گیلان

 


بيشتر