گروه وب و پورتال
اين گروه وظيفه طراحي و پياده سازي و پشتيباني زير پورتال هاي سازمان مركزي،  مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور را مطابق استانداردهاي موجود بعهده دارد.

گروه نرم افزار

اين گروه سعي دارد با پياده سازي و  راه اندازي سيستم هاي نرم افزاري جديد و يكپارچه سازي آنها همگام با فرآيندهاي جاري در كل سازمان، روند انجام اين فرآيندها را بهبود بخشد. در اين راستا پشتيباني و ارتقا سيستم هاي موجود، ساخت و توسعه ساختارها و برنامه هاي جديد و نيازسنجي به منظور خريد نرم افزارها و سيستم هاي ديگر را در صدر اقدامات خود قرار داده است.

پروژه هاي صورت گرفته بر حسب نوع مخاطبان به شكل زير تقسيم بندي مي شود :

·         سيستم هاي داخل سازمان مركزي‌ براي كاربران داخلي:

اينترانت سازمان مركزي

سيستم درخواست  پشتيباني رايانه ها با امكان پيگيري درخواست

سيستم راي گيري آنلاين گروه ها

سيستم مديريت وظايف با امكان گزارشگيري از عملكرد كاربران

.....

 

·         سيستم هايي براي كاربران بيرون از سازمان

سيستم مديريت سايت همايش با امكان ثبت نام در آن 

سيستم پرسش و پاسخ كارشناسان گلستان 

سيستم ثبت نام دوره هاي آمادگي دانشپذيران فراگير

...                                                                                                                                        

 

                         ادامه...

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما