معرفي گروه طرحها
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
 گروه طرحهای پژوهشی:

از جمله فعالیت های دفتر تحقیقات، خدمات پژوهشی و فناوری ایجاد بستر مناسب برای انجام طرح­های پژوهشی است. بر اساس "آئین نامه پژوهانه اعضای علمی دانشگاه پیام نور" سال 1393 که در 113جلسه مورخ 25/3/93 شورای دانشگاه به تصویب رسید، کلیه طرح­های پزوهشی فقط در قالب پژوهانه و براساس آئین نامه مذکور قابل انجام است.


طرحهای پژوهشی در قالب اعتبار ویژه پژوهانه :

اعضای علمی قراردادی (مربی، طرح سربازی با مدرک دکتری)، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی شاغل در دانشگاه و عضو هیات علمی مامور از سایر دانشگاه­ها می­توانند در قالب اعتبار ویژه پژوهانه از طریق استان مربوط و با توجه به ضوابط موجود اقدام به پیشنهاد و انجام طرح پژوهشی نمایند.

اعضای علمی می­توانند به صورت گروهی با تجمیع چند اعتبار پژوهانه طرح پژوهشی داشته باشند.

مرجع رسیدگی به طرح پژوهشی روسای استانها شورای پژوهشی دانشگاه خواهد بود.

اعضای علمی سایر دانشگاه­ها (استادیار به بالا) در اولین سالی که به دانشگاه مامور شده­اند، در صورتی که از دانشگاه مبدا پژوهانه دریافت نکرده­ باشند مانند افرادی که فقط پژوهانه پایه (ولکام) دریافت می­کنند، می­باشند.

برای اعضای علمی که دو سال متوالی موفق به دریافت حداقل اعتبار پژوهانه نمی­شوند، تجمیع امتیازهای دو سال منتهی به ابلاغ فعلی پژوهانه امکان­پذیر است. این امکان فقط یک بار در طول خدمت ممکن است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص "آیین نامه پژوهانه اعضای علمی دانشگاه پیام نور" به درگاه دانشگاه / پژوهش / پژوهش در دانشگاه / گروه اعتبار ویژه پژوهشی (پژوهانه) مراجعه نمایید.

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما