عملكرد بخش آموزش مجازي در ايجاد و توسعه زيرساخت آموزش مجازي


-با توجه به اين كه تهران در 13 رشته قطب محسوب مي شود و بيش از 14 رشته مجري مي باشد، برنامه ريزي كلاسها با حدود 42 استاد انجام شده است.

-تماس با اساتيد جهت هماهنگي كارگاه هاي آموزشي

-   برگزاري كارگاه هاي آموزش مجازي براي آماده سازي اساتيد براي برگزاري كلاسهاي مجازي و آموزش سامانه LMS

-   تعيين رابطين آموزش مجازي مجتمع ها و مراكز و تعيين وظايف مربوطه و ابلاغ به آنها جهت انجام امور محوله

-   آموزش رابطين آموزش مجازي

-   برگزاري جلسات كميته راهبردي و اتخاذ تصميماتي در مورد روند كار آموزش مجازي در استان تهران

-   ايجاد كيوسكهاي آموزش مجازي در استان و مراكز و مجتمع ها و انجام امور زيربنايي و تهيه سخت افزار و نرم افزارهاي مورد نياز .

نرم افزارهاي مورد نياز براي استفاده از كلاسهاي مجازي :


پهناي باند اختصاصي تخصيص داده شده در استان به آموزش مجازي Mbps 13 (به تفكيك تعداد سيستم هاي موجود مورد استفاده در اتاقهاي مجازي، كه مقرر گرديده است در زمان ترافيك برگزاري كلاسهاي هر مجتمع/ مركز، پهناي باند بيشتري به اتاقهاي مجازي مجتمع/ مركز مربوطه تخصيص داده شود. نوع مديا از نوع wireless مي باشد.


دريافت  flashplayer11 IE

دريافت  flashplayer11Firefox & chrome & opera & other

دريافت  flvplayer

دريافت  KM_Player

دريافت new adobe addin

دريافت راﻫﻨﻤﺎي ﻛﺎرﺑﺮي  داﻧﺸﺠويان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 

دفتر آموزش مجازي استان در مركز تهران جنوب واقع در خيابان كريم خان زند خ استاد نجات الهي نبش سپند دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب ساختمان شماره 2، طبقه سوم قرار دارد.

 

تلفن:88804862                    ليست رشته هاي آموزش مجازي مقطع كارشناسي ارشد استان تهران

قطب ارائه

رشته

تهران - جنوب

آموزش محيط زيست

تهران - جنوب

تربيت بدني  و علوم ورزشي (گرايش مديريت  ورزشي)

تهران - جنوب

تربيت بدني و علوم ورزشي

تهران - جنوب

حقوق بين‌الملل

تهران - جنوب

حقوق جزا و جرم‌شناسي

تهران - جنوب

حقوق خصوصي

تهران - جنوب

روان شناسي عمومي

تهران - جنوب

زبان شناسي همگاني

تهران - شرق

پژوهش هنر

تهران - شرق

مهندسي معماري

شميرانات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي

شميرانات

مهندسي صنايع - صنايع

شميرانات

مهندسي صنايع  -مديريت سيستم و بهره وري

شميرانات

مهندسي صنايع- سيستم هاي اقتصادي اجتماعي

شميرانات

مهندسي عمران  - سازه هاي هيدروليكي

شميرانات

مهندسي عمران - راه و ترابري

شميرانات

مهندسي فناوري اطلاعات (چندرسانه اي)

شميرانات

مهندسي كامپيوتر (گرايش نرم افزار)

تهران - غرب

جامعه شناسي

تهران - غرب

علوم سياسي

تهران - غرب

مديريت فناوري اطلاعات-گرايش سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته

تهران - غرب

مديريت فناوري اطلاعات-گرايش مديريت دانش

تهران - غرب

مديريت فناوري اطلاعات-گرايش مديريت منابع اطلاعاتي

تهران - غرب

مديريت فناوري اطلاعات-گرايش كسب و كار الكترونيكي

تهران - غرب

مديريت MBA

تهران - غرب

مديريت بازرگاني (گرايش مديريت مالي)

تهران - غرب

مديريت بازرگاني ترم (گرايش بازرگاني بين‌الملل)

تهران - غرب

مديريت بازرگاني ترم (گرايش بازاريابي)

تهران - غرب

مديريت رسانه

آدرس : تهران - میدان فردوسی - خیابان سپهبد قرنی - خیابان شهید فلاحپور پلاک 27
تلفن: 021880252
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.