اطلاعیه های بخش

  • آئین نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی (تاریخ اجرا: 95/10/1)  (درج خبر 95/8/15) 

  • متقاضیان ترفیع سالیانه، تمدید قرارداد و احتساب سنوات از این تاریخ جهت درج آثار پژوهشی و ارسال آن به بخش، از فرم صورتجلسه جدید مصوب کمیته ترفیعات استفاده نمایند.(درج خبر: 94/8/20) پیوست 

  • دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیات علمی نمونه: پیوست 1 - پیوست 2
  • راهنمای تکمیل فرمها، ارائه مدارک و مستندات به کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی بخش کشاورزی :   پیوست 1  -  پیوست 2

 
دوشنبه 11 ارديبهشت 1396  
 
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما