نام مرکز/واحد : اسلامشهرسامانه اطلاع رساني دانشگاه پيام نور واحد اسلامشهر  :


http://teh-eslamshahr.pnu.ac.ir

ریاست:آقای دکتر سیدمحمدرضا محمودپناهی

آدرس:

ساختمان اداري و آموزشي: اسلامشهر- ميدان نماز – انتهاي خيابان امام حسن مجتبي(ع) – سمت چپ – دانشگاه پيام نور

 

واحد رايانه:vafadarafsaneh@ymail.com

واحد آموزش: vafadarafsaneh@ymail.com

 
 
 
             
         
   
  • رشته هاي فعال
  • امكانات علمي
  • مديران و كاركنان
  • تلفن هاي تماس

مقطع كارشناسي :

علوم سياسي – حقوق – مديريت صنعتي – مديريت بازرگاني – حسابداري – زبان و ادبيات فارسي – زبان و ادبيات انگليسي – مترجمي زبان انگليسي – الهيات ( فلسفه و كلام اسلامي) – الهيات (تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي) – الهيات (علوم قرآن و حديث) – الهيات (فقه و مباني حقوق اسلامي ) – الهيات (اديان و عرفان اسلامي ) - مهندسي اقتصاد كشاورزي – مهندسي آب و خاك – جغرافياي انساني گرايش شهري و روستايي – جغرافياو برنامه ريزي شهري جديد- جغرافياي و برنامه ريزي روستايي – علوم كامپيوتر - علوم تربيتي (برنامه ريزي آموزشي)

   
             
   
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما