گروه برنامه ریزی

«شرح وظایف گروه برنامه ریزی»

-مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل لازم به منظور شناخت تهدیدها و فرصت ها در تدوین برنامه های دانشگاه.
- تهیه و تنظیم ماموریت ها، چشم انداز، اهداف، راهبردها و سیاست های کلان دانشگاه در چارچوب رویکردهای برنامه توسعه آموزش عالی با اخذ نظرات ریاست دانشگاه.
- تدوین برنامه راهبردی، کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دانشگاه و تعیین اولویت اجرای آنها.
- برنامه ریزی به منظور جذب و هدایت اعتبارات و منابع درآمدی جدید جهت اجرای طرحها و برنامه های مصوب در راستای سیاست ها و اهداف دانشگاه.
- شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهارنظر پیرامون مسائل مربوط.
- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما