دانشجویان گرامی خواهشمند است در خصوص انتخاب واحد و نحوه برگزاری کلاسها به نکات ذیل توجه فرمایید:
 
1-     دروس عادی فاقد کلاس در صورتی که به حد نصاب برسد برنامه کلاسی آن بعد از حذف و اضافه اعلام خواهد شد و چنانچه درس عادی به حد نصاب لازم نرسد بصورت خودخوان ارائه خواهد شد.
2-     از نیمسال آتی برنامه کلاسی دقیقا طبق برنامه 8 ترمه جدید بصورت زوج و فرد ارائه خواهد شد
 
3-      دانشجو موظف است در زمان حذف و اضافه نسبت به بررسی مجدد دروس انتخابی خود اقدام نموده و تغییرات و نواقص احتمالی را برطرف نماید.
4-      وضعیت قطعی دروس ( خودخوان و عادی) در زمان حذف و اضافه مشخص خواهد شد.
5-      دانشجویان بایستی درس جمعیت و دانش خانواده را در نیمسال آخر انتخاب نمایند.
6-      هر دانشجویی موظف است در هر نیمسال تحصیلی فقط یکی از دروس عمومی معارف را انتخاب نماید
7-      در صورتی که درس ارائه شده بصورت عادی به حدنصاب لازم برای تشکیل کلاس نرسد خودخوان اعلام خواهد شد
8-      برنامه کلاسها بصورت هفتگی نبوده و دانشجویان بایستی حتما به تاریخ و ساعت برگزاری کلاس توجه نمایند.
9-      حضور در کلاسهای دارای واحد عملی اجباری بوده و در صورتی که دانشجو در کلاسهای فوق حضور نیابد برای واحد عملی نمره صفر منظور خواهد شد.
10-   با توجه به اهمیت دروس کارورزی و پروژه دانشجویان بایستی پس از مشخص شدن استاد راهنمای درس ( قابل استخراج از گزارش 101 یا نتیجه ثبت نام) در ابتدای نیمسال به استاد مربوطه مراجعه و و تا آخر نیمسال وظایف محوله را انجام و به استاد ارائه نمایند.

برنامه کلاسی نیمسال دوم 93-92

ردیف

برنامه کلاسی رشته

فایل

تاریخ آخرین به روز رسانی

1

دروس عمومی

دریافت برنامه کلاسی

26/11/1392

2


تربیت بدنی خواهران

تربیت بدنی برادرانکلاسهای خواهران


کلاسهای برادران

30/11/1392
3/12/1392
 

1

حسابداری

دریافت برنامه کلاسی

26/11/1392

2

مدیریت صنعتی

دریافت برنامه کلاسی

20/11/1392

3

مدیریت بازرگانی

دریافت برنامه کلاسی

21/11/1392

4

علوم کامپیوتر

دریافت برنامه 16/11/1392

5

مهندسی آب و خاک

مهندسی کشاورزی- آب

دریافت برنامه کلاسی


دریافت برنامه کلاسی

30/11/139230/11/1392

6

مهندسی اقتصاد کشاورزی

دریافت برنامه کلاسی

30/11/1392

7

جغرافیا برنامه ریزی شهری و روستایی

دریافت برنامه کلاسی 7/12/1392

8

زبان و ادبیات انگلیسی

دریافت برنامه کلاسی 7/12/1392

9

مترجمی زبان انگلیسی

دریافت برنامه کلاسی 20/11/1392

10

زبان و ادبیات فارسی

دریافت برنامه کلاسی 19/11/1392

11

زبان و ادبیات عربی

دریافت برنامه کلاسی 28/11/1392

12

حقوق

دریافت برنامه کلاسی 3/12/1392

13

علوم سیاسی

دریافت برنامه کلاسی 21/11/1392

14

الهیات فقه و مبانی حقوق

دریافت برنامه کلاسی 20/11/1392

15

الهیات علوم قرآن و حدیث

دریافت برنامه کلاسی 26/11/1392

16

الهیات فلسفه و کلام

دریافت برنامه کلاسی 30/11/1392

17

الهیات- ادیان و عرفان

دریافت برنامه کلاسی 30/11/1392

18

الهیات- تاریخ فرهنگ و تمدن

دریافت برنامه کلاسی 30/11/1392

19

علوم تربیتی-مدیریت آموزشی

دریافت برنامه کلاسی 21/11/1392

20

علوم تربیتی مشاوره و راهنمایی

دریافت برنامه کلاسی 21/11/1392

21

علوم تربیتی پیش دبستانی

دریافت برنامه کلاسی 21/11/1392


 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.