تعداد مراکز/واحدهای دانشگاه پیام نور


تعداد مراكز/واحدهاي دانشگاه پيام نور
 
ادغام واحدهاي دانشگاهي و كاهش تعداد واحدهاي پيام نور يكي از گام‌هاي مهم جهت افزايش كيفيت در اين دانشگاه مي‌باشد.

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما