معرفی همکاران
 
1- نام و نام خانوادگی : حمید رضا فرنیا
سمت : معاون
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی
تلفن/ نمابر: 22485293 داخلی 2279

2- نام و نام خانوادگی : اکرم مبارکی
سمت : رئیس گروه فناوری اطلاعات تدوین
مدرک تحصیلی : لیسانس زیست شناسی
تلفن/ نمابر: 2485297 داخلی 2276  

3- نام و نام خانوادگی : مینا حاجی انزهایی
سمت : رئیس گروه نظارت بر فرآیند تالیف کتاب
مدرک تحصیلی : لیسانس علوم اجتماعی
تلفن/ نمابر: 22785290 داخلی 2271

4-  نام و نام خانوادگی : اشرف شوریابی
سمت : رئیس گروه تولید محتوای الکترونیکی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی درسی
تلفن/ نمابر: 22485294 داخلی 2273

5-  نام و نام خانوادگی : فاطمه بنی جمالی
سمت : مسئول دفتر
مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت
تلفن/ نمابر: 22485291 داخلی 2208

6-  نام و نام خانوادگی : فاطمه ردائی
سمت : مسئول امور مالی
مدرک تحصیلی : دیپلم
تلفن/ نمابر: 22485076 داخلی 2275 

7-  نام و نام خانوادگی : امیر عالی
سمت : کارشناس مسول
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ادیان و عرفان
تلفن/ نمابر: 24485098 داخلی 2277

8-  نام و نام خانوادگی : اکرم خواجه پور خوئی
سمت : کارشناس مسول
مدرک تحصیلی : لیسانس شیمی
تلفن/ نمابر: 22485291 داخلی2626

9-  نام و نام خانوادگی : فریده قطبی
سمت : کارشناس مسول
مدرک تحصیلی : لیسانس جغرافیا
تلفن/ نمابر: 22485076 داخلی 2275

10-  نام و نام خانوادگی : فرزانه خرمی مهاجر
سمت : کارشناس
مدرک تحصیلی : لیسانس چاپ و نشر
تلفن/ نمابر: 22485296 داخلی 2282

11-  نام و نام خانوادگی : آزیتا ابراهیم نیا
سمت : کارشناس
مدرک تحصیلی : کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
تلفن/ نمابر: 22485296 داخلی 2282

12-  نام و نام خانوادگی : ریتا معدلت
سمت : کارشناس
مدرک تحصیلی : لیسانس جامعه شناسی
تلفن/ نمابر: 23322598 داخلی 2598

13-  نام و نام خانوادگی : خدیجه علی نژاد رنجکش
سمت : کارشناس
مدرک تحصیلی : لیسانس ادبیات فارسی
تلفن/ نمابر: 22485290 داخلی 2271

14-  نام و نام خانوادگی : زینب حیدری عراقی
سمت : کارشناس
مدرک تحصیلی :لیسانس فیزیک
تلفن/ نمابر: 22485319 داخلی 2529

15-  نام و نام خانوادگی : معصومه محمدی
سمت : کارشناس
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
تلفن/ نمابر: 22485319 داخلی 2529

16-  نام و نام خانوادگی : زهرا قربانی
سمت : کارشناس
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
تلفن/ نمابر: 22485081 داخلی 2506

17-  نام و نام خانوادگی : سپیده سادات مدنی
سمت : گرافیست
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم گرافیک
تلفن/ نمابر: 22458306 داخلی 2596

18-  نام و نام خانوادگی : آتنا عسگری فر
سمت : گرافیست
مدرک تحصیلی : لیسانس گرافیک تصویری
تلفن/ نمابر: 22485286 داخلی 2596

19- نام و نام خانوادگی : مهری رحیمی
سمت : کارشناس
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
تلفن/ نمابر: 22485094 داخلی 2727 

20-  نام و نام خانوادگی : سید علی راستگو
سمت : کارشناس
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم کامپیوتر
تلفن/ نمابر: 22485098 داخلی 2277 

21- نام و نام خانوادگی : فرحناز طلوعیان
سمت : کارشناس
مدرک تحصیلی : لیسانس حقوق
تلفن/ نمابر: 22485228 داخلی 2488 

22-  نام و نام خانوادگی : هومن بابازاده شایان
سمت : کارشناس
مدرک تحصیلی : لیسانس تربیت بدنی

23- نام و نام خانوادگی: احمد میارنعیمی
سمت: کارشناس
مدرک تحصیلی: لیسانس علوم تربیتی
تلفن: 22485098 داخلی 2277


 
 
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما