متون عمومي
فرمها

فرم تعهدنامه محضری ویژه دستیاران علمی دانشگاه پیام نور پذیرفته شده از محل سهمیه دستیاران در آزمون دکتری PHD
فرم تعهدنامه محضری ویژه اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی (مشروط یا غیر مشروط)پذیرفته شده در آزمون دکتریPHD
فرم (شماره 1) مجوز انجام طرح پژوهشی اعضای هیئت علمی
فرم (شماره 2) پیشنهاد طرح پژوهشی در قالب اعتبار ویژه گرانت
فرم (شماره 4) فرم درخواست پاداش برای مقاله‌ های چاپ شده در نشریات مورد تایید و مجموعه مقالات همایش
فرم (شماره 5) فرم درخواست پاداش برای مقاله‌ های چاپ شده در نشریات تأیید نشده و مجموعه مقالات همایش
فرم (شماره 6) درخواست پاداش برای ثبت اختراع
فرم (شماره 7) درخواست برگزاری کارگاه علمی
فرم (شماره 9) درخواست برگزاری همایش علمی
فرم (شماره 15) فرم پیشنهاد طرح پژوهشی در محورهای اولویت‌دار نیازهای تحقیقاتی دانشگاه (حمایتهای عمودی)
فرم (شماره 17) فرم پیشنهاد طرح پژوهشی در حوزه فناوریهای پیشرفته ( حمایتهای عمودی)
فرم (شماره 19) پیشنهاد طرح پژوهشی در قالب نیازهای محلی
فرم (شماره 23) فرم درخواست شرکت در همایش‌های علمی بین‌المللی خارج از کشور
فرم (شماره 28) فرم نظارت طرح پژوهشی در قالب اعتبار گرانت
فرم (شماره 30) فرم ارزیابی طرح پژوهشی در قالب نیازهای محلی استان
فرم (شماره 32) فرم نظارت طرح پژوهشی در قالب نیازهای محلی استان
فرم (شماره 33) ارزیابی کتاب فرادرسی تالیفی
فرم (شماره 34) ارزیابی کتاب فرادرسی ترجمه
فرم تقاضای افزایش سنوات
فرم عضویت کتابخانه
فرم صندوق رفاه دانشجویان
فرم پیشنهاد رساله دکتری (پروپوزال)
شیوه نامه تهیه و تدوین رساله دکتری
فرم درخواست استاد راهنما برای رساله دکتری
فرم اعلام موافقت استاد راهنما برای رساله دکتری
فرم اعلام موافقت شورای تخصصی گروه علمی
فرم گزارش فعالیت رساله دکتری (گزارش 3 ماهه)
فرم نتیجه داوری رساله دکتری
فرم صورتجلسه دفاع از رساله دکتری
فرم تحویل رساله و سی دی آن
فرم مربوط به دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی
فرم صندوق رفاه دانشجویان (نوبت دوم)
فرم تقاضانامه جهت شرکت درآزمون جامع
فرم گزارش وضعیت تحصیلی
فرم گواهی اعلام کفایت و تایید رساله دکتری
فرم گواهی تایید مقالات مستخرج از رساله دکتری جهت اخذ مجوز دفاع
فرم گواهی تایید مقالات مستخرج از رساله دکتری جهت اخذ 2 نمره دستاورد پژوهشی


بيشتر

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما