ارتباط با ما
رديف
مركز / واحد
نام رييس / سرپرست
كد شهر
تلفن مستقيم
نمابر
آدرس سايت اينترنت
آدرس پستي
1
استان قزوين
دكتر فرهنگ ميزاني
0281
2224024
2226400
قزوين – بلوار شهيد مدرس – ابتداي خيابان شهرداري 
2
مركز قزوين
دكتر  ميثم اكبر زاده
0281
3336366
3336366
قزوين-خيابان نواب شمالي - مجتمع ادارات
3
مركز بويين زهرا
عبداله گنجي
0282
4225795
4223023
جاده بويين زهرا به ساوه – ما بين بيمارستان اميرالمومنين و شهرك صنعتي آراسنج
4
مركز تاكستان
بهمن طاهرخاني
0282
5236614
5236614
http://tak.qazvin.pnu.ac.ir
تاكستان – بلوار امام خميني (ره) – جنب كارخانه باندهاي پزشكي ايران
5
واحد آوج
مسعود افتخاري
0282
4622385
4622385
http:://avaj.qazvin.pnu.ac.ir
آوج – كيلومتر دوم جاده آوج به همدان
6
واحد الوند
علي بخشي
0282
2224142
2232131
قزوين – شهرستان البرز – شهر الوند
7
واحد آبيك
سعيد بهرامي
0282
2822424
2822626
آبيك
8
واحد دانسفهان
احمد فصيحي رامندي
0282
4535180
4535180
دانسفهان
9
واحد شال
سيد جعفر موسوي
0282
4415201
4415201
شال
10
واحد اسفرورين
رضا رحماني
0282
4474222
4474232
http:// esf.qazvin.pnu.ac.ir
اسفرورين

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.