قابل توجه دانشجویان رشته صنایع وپروزه
قابل توجه دانشجویان رشته صنایع وپروژه
قابل توجه دانشجویان رشته مترجمی زبان
قابل توجه دانشجویان رشته مترجمی زبان
قابل توجه دانشجویان رشته ادبیات فارسی
 • 1393/8/6 سه شنبه قابل توجه دانشجویان رشته ادبیات فارسی
  1- کلاس درس کارگاه ویراستاری (1) روز چهارشنبه مورخ 5/9-19/9 از ساعت 30/11-30/8 با استاد رجبی برگزار میشود 2- کلاس درس کارگاه مقاله نویسی روز چهارشنبه مورخ 5/9-19/9 از ساعت 30/15-30/12 با استاد رجبی برگزار میشود
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی
قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت وحسابداری
 • 1393/8/4 يكشنبه قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت وحسابداری
  کلاس درس زبان تخصصی (2) مدیریت بازرگانی روز یکشنبه درتاریخهای 4/8-18/8-2/9-16/9 ساعت 30/15-14 با استاد اسکندری برگزار میشود 2- کلاس درس زبان تخصصی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی روز یکشنبه درتاریخهای 4/8-18/8-2/9-16/9 ساعت 310-30/8با استاد اسکندری برگزار میشود
قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی
قابل توجه دانشجویان رشته الهیات
 • 1393/8/3 شنبه قابل توجه دانشجویان رشته الهیات
  1-امتحان میان ترم درس منطق (1) روز چهارشنبه مورخ 5/9/93 ساعت 10 با استاد سلیمانی برگزار میشود 2-امتحان میان ترم درس علوم بلاغی روز چهارشنبه مورخ 5/9/93 ساعت 10 با استاد سلیمانی برگزار میشود 3-امتحان میان ترم درس تاریخ فقه وفقها روز چهارشنبه مورخ 5/9/93 ساعت 10 با استاد سلیمانی برگزار میشود 4-امتحان میان ترم درس زبان تخصصی (3) روز چهارشنبه مورخ 5/9/93 ساعت 10 با استاد سلیمانی برگزار میشود 5-امتحان میان ترم درس زبان تخصصی (2) روز چهارشنبه مورخ 12/9/93 ساعت 10 با استاد سلیمانی برگزار میشود 6-امتحان میان ترم درس حقوق جزای خصوصی اسلام روز چهارشنبه مورخ 12/9/93 ساعت 10 با استاد سلیمانی برگزار میشود 7-امتحان میان ترم درس قرائت و درک متون عربی روز چهارشنبه مورخ 12/9/93 ساعت 10 با استاد سلیمانی برگزار میشود
قتلا توجه دانشجویان رشته مدیریت صنعتی
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
 • 1393/7/30 چهارشنبه قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
  1-کلاس درس مقدمه علم حقوق روز پنج شنبه ساعت 10-30/8 درتاریخهای 8/8-15/8-22/8-29/8-6/9-13/9 با استاد طلایی برگزار میشود 2-کلاس درس حقوق ثبت روز پنج شنبه ساعت 45/11-15/10 درتاریخهای 8/8-15/8-22/8-29/8-6/9-13/9 با استاد طلایی برگزار میشود 3-کلاس درس حقوق اداری (1) روز پنج شنبه ساعت 144-30/12 درتاریخهای 8/8-15/8-22/8-29/8-6/9-13/9 با استاد طلایی برگزار میشود 4-کلاس درس حقوق کار روز پنج شنبه ساعت 30/15-14 درتاریخهای 8/8-15/8-22/8-29/8-6/9-13/9 با استاد طلایی برگزار میشود
قابل توجه دانشجویان رشته صنایع وپروژه
 • 1393/7/30 چهارشنبه قابل توجه دانشجویان رشته صنایع وپروژه
  کلاس درس آزمایشگاه پایه فیزیک (1)روز یکشنبه مورخ 18/8/93 ازساعت 30/15-30/8 با استاد رفیع زادگان درمحل دانشگاه برگزار میشود کلاس درس آزمایشگاه پایه فیزیک (2)روز یکشنبه مورخ 25/8/93 ازساعت 30/15-30/8 با استاد رفیع زادگان درمحل دانشگاه برگزار میشود
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر
 • 1393/7/30 چهارشنبه قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر
  کلاس درس آزمایشگاه فیزیک (1)روز یکشنبه مورخ 18/8/93 ازساعت 30/15-30/8 با استاد رفیع زادگان درمحل دانشگاه برگزار میشود کلاس درس آزمایشگاه فیزیک (2)روز یکشنبه مورخ 25/8/93 ازساعت 30/15-30/8 با استاد رفیع زادگان درمحل دانشگاه برگزار میشود
قابل توجه دانشجویان رشته کشاورزی
قابل توجه دانشجویان رشته های صنایع وپروژه
قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی که درس پروژه دارند
قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس پروژه دارند(رشته های مدیریت دولتی و بازرگانی و صنعتی)
قابل توجه دانشجویان رشته صنایع وپروژه
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.