قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
 • 1393/5/6 دوشنبه قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
  گروه حقوق دانشگاه پیام نور اشتهارد آماده دریافت نظرات وپیشنهادات شما دانشجویان محترم درخصوص کیفیت اساتید وکلاسها میباشد تماس با تلفن 09121451330
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق (بازدید از پزشکی قانونی)
قابل توجه دانشجویان رشته صنایع وپروژه
 • 1393/2/24 چهارشنبه قابل توجه دانشجویان رشته صنایع وپروژه
  1-سوالات درس طرح ریزی واحدهای ازمیان سوالات چند دوره اخیر انتخاب شده وخارج از کتاب نیست لازم است کتاب تا فصل 8 مطالعه شود. 2-سوالات تستی درس کنترل موجودی (1) از میان سوالات چند دوره اخیر انتخاب شده وخارج از کتاب نیست همچنین مسائل حل شده که بزودی ارسال میگردد بعلاوه درایو یکی از مدلهای موجودی که در کلاس بر آن تاکید وتشریح شد .لازم است کتاب تا فصل 5 مطالعه شود . 3-سوالات فرآیندهای تولیدی نیز از میان سوالات چند دوره اخیر انتخاب شده وخارج از کتاب نیست لازم است کتاب تا فصل 9 مطالعه شود.
قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی:
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر با استاد فرزام
قابل توجه دانشجویان کامپیوتر
قابل توجه دانشجویان رشته کشاورزی
 • 1392/12/24 شنبه قابل توجه دانشجویان رشته کشاورزی
  1-کلاس درس مدیریت تولیدات روستایی روزهای یکشنبه هرهفته ازتاریخ 24/1/93 درساعت 10-30/8 با استاد احمدزاده یرگزار میشود 2-کلاس درس مدیریت واحدهای زراعی دامی روز های یکشنبه هرهفته ازتاریخ 24/1/93 درساعت 30/11-10 با استاد احمدزاده یرگزار میشود 3-کلاس درس ساختمانهای مقاوم دربرابر بلایای طبیعی روزهای یکشنبه هرهفته ازتاریخ 24/1/93 درساعت 14-30/12 با استاد احمدزاده یرگزار میشود 4-کلاس درس راههای روستایی روز های یکشنبه هرهفته ازتاریخ 24/1/93 درساعت 30/15-14 با استاد احمدزاده یرگزار میشود
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
 • 1392/12/24 شنبه قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
  1-کلاس جبرانی درس آیین دادرس مدنی (1) روز یکشنبه درتاریخهای 24/1/93 و 31/1/93 طبق ساعات کلاسی خود با استاد دبیری برگزار میشود 2-کلاس جبرانی درس حقوق مدنی (6)روز یکشنبه درتاریخهای 24/1/93 و 31/1/93 طبق ساعات کلاسی خود با استاد دبیری برگزار میشود 3-کلاس جبرانی درس حقوق مدنی (8) روز یکشنبه درتاریخهای 24/1/93 و 31/1/93 طبق ساعات کلاسی خود با استاد دبیری برگزار میشود 4-کلاس جبرانی درس حقوق مدنی (3) روز یکشنبه درتاریخهای 24/1/93 و 31/1/93 طبق ساعات کلاسی خود با استاد دبیری برگزار میشود
قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی ( استاد اکبرزاده )
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
 قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر
 • 1392/12/21 چهارشنبه قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر
  1-کلاس درس آمارواحتمال مهندسی علاوه بر روزهای چهارشنبه روزهای یکشنبه ازتاریخ 17/1/93 نیز درساعت 30/11-30/8 با استاد موسی زاده برگزار میشود 2-کلاس درس ریاضی مهندسی علاوه بر روزهای چهارشنبه روزهای یکشنبه ازتاریخ 17/1/93 نیز درساعت 30/15-30/12 با استاد موسی زاده برگزار میشود
قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت دولتی ( اسامی دانشجویانی که واحد پروژه دارند به همراه استاد مربوطه)
قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت صنعتی ( اسامی دانشجویانی که واحد پروژه دارند به همراه استاد مربوطه)
قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی ( اسامی دانشجویانی که واحد پروژه دارند به همراه استاد مربوطه)
قابل توجه دانشجویان دشته کامپیوتر
 • 1392/12/20 سه شنبه قابل توجه دانشجویان دشته کامپیوتر
  1- کلاس درس هوش مصنوعی روز دوشنبه هرهفته از تاریخ 18/1/93 از ساعت 16-14 با استا خانم صدری برگزار میشود 2- کلاس درس معماری کامپیوتر روز دوشنبه هرهفته از تاریخ 18/1/93 از ساعت 13 با استا خانم صدری برگزار میشود
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر
قابل توجه دانشجویان رشته صنایع
 • 1392/12/19 دوشنبه قابل توجه دانشجویان رشته صنایع
  کلاس آزمایشگاه مبانی مهندسی برق وآزمایشگاه مدارهای الکتریکی درتاریخهای 18/1/93 و 25/1/93 و 1/2/93 درساعت 14-13 با استاد آلا برگزار میشود
قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی (اسامی دانشجویانی که درس پروژه دارند)
  قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر
 • 1392/12/19 دوشنبه قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر
  1-جلسه توجیهی برای درس پروژه روز چهارشنبه مورخ 21/12/92 ازساعت 15-14 برگزار میشود 2-انتخابات انجمن رشته کامپیوتر روز چهارشنبه مورخ 21/12/92 از ساعت 14-13 درمحل دانشگاه برگزار میشود
قابل توجه دانشجویان رشته فقه ومبانی حقوق
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.