کلیه دانشجویانی که کلاس دروس آنها تشکیل نشده است برای دریافت دریافت نمره میانترم می بایست یک دوره از سوالات ترم های گذشته همان درس را نوشته و به استاد محمددوست تحویل دهند
جلسه جبرانی درس ساختمان داده ها (فصل اول) در روز یک شنبه 21/9/95 ساعت 9-15 با استاد قربانی برگزار می گردد
جلسه آخر ارائه عملی موضوعات دانشجویان در روز یک شنبه 21/9/95 ساعت 11:30-14:30 برگزار می گردد. تمامی دانشجویان باقیمانده ملزم به ارائه موضوعات خود می باشند در غیر اینصورت نمره ای برای ایشان لحاظ نخواهد گردید
جلسه جبرانی در مهندسی نرم افزار 2 در روز یک شنبه 21/9/95 ساعت 9:30-11:30 با استاد محمددوست برگزار می گردد
دانشجویانی که درس شیوه ارائه مطالب و یا درس روش پژوهش را با استاد محمددوست اخذ نموده اند، جلسه ارائه موضوعات در روز یک شنبه 14/9/95 ساعت 10:30 برگزار خواهد شد. حضور دانشجویان الزامی و همگی دانشجویان به ترتیب ملزم به ارائه مطالب خود می باشند
قابل توجه دانشجویانی که درس استانداردهای مدیریت پروژه را اخذ نموده اند: کلاس درس استانداردهای مدیریت پروژه ساعت ۱۴:۱۵ برگزار می گردد. (از ساعت ۸:۳۰ به ۱۴:۱۵ منتقل  می گردد)
کلیه دانشجویانی که درس شیوره ارائه مطالب علمی و فنی یا درس روش پژوهش و ارائه را اخذ نموده اند می بایست با مراجعه به استاد محمددوست موضوع ارائه خود را به ایشان اعلام و روز ارائه خود را تعیین نمایند.
برنامه کلاس های آزمایشگاه
کلاس های جبرانی استاد گودرزی در روز سه شنبه 25/8/95 به ترتیب زیر برگزار می گردد. اصول طراحی پایگاه داده ساعت 8-11، هوش مصنوعی ساعت 12:30-15:30
کلیه کلاس های استاد ساسانی طبق برنامه برگزار می شود با این تفاوت که درس گرافیک کامپیوتری ساعت 11-8 و اصول طراحی کامپایلر ساعت 11-14 برگزار می گردد
قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه را با استاد نوری اخذ نموده اند
اطلاعیه در خصوص برگزاری دروس آزمایشگاهی
اطلاعیه در خصوص برگزاری درس مدارهای منطقی
اطلاعیه در خصوص برگزاری دروس اصول طراحی کامپایلر، گرافیک کامپیوتری، معماری کامپیوتر
جلسه جبرانی درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی با استاد محمددوست در روز یکشنبه ۱۶/۸/۱۳۹۵ ساعت  ۹:۳۰-۱۲:۳۰ برگزار  می گردد
اطلاعیه در خصوص برگزاری دروس علم مواد و شیمی عمومی
آن دسته از دانشجویانی که با استاد نداف کلاس دروس  مدیریت فناوری ، تحلیل سیستم ها  و ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های صنعتی دارندمی رساند:  تهیه و تدوین متن با رعایت اصول مقاله نویسی و تحویل آن تاتاریخ 95/09/04 الزامی است.
جلسه توجیهی درس پروژه با استاد محمددوست در روز سه شنبه 4/8/1395 ساعت 9:30 - 11 بر گزار می گردد
اطلاعیه در خصوص برگزاری کلاس مدیریت مالی 1، مدیریت مالی از منظر اسلام و مدیریت مالی و حسابداری پروژه
اطلاعیه در خصوص برگزاری کلاس مدیریت مالی 2
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما