قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
 • 1393/7/30 چهارشنبه قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
  1-کلاس درس مقدمه علم حقوق روز پنج شنبه ساعت 10-30/8 درتاریخهای 8/8-15/8-22/8-29/8-6/9-13/9 با استاد طلایی برگزار میشود 2-کلاس درس حقوق ثبت روز پنج شنبه ساعت 45/11-15/10 درتاریخهای 8/8-15/8-22/8-29/8-6/9-13/9 با استاد طلایی برگزار میشود 3-کلاس درس حقوق اداری (1) روز پنج شنبه ساعت 144-30/12 درتاریخهای 8/8-15/8-22/8-29/8-6/9-13/9 با استاد طلایی برگزار میشود 4-کلاس درس حقوق کار روز پنج شنبه ساعت 30/15-14 درتاریخهای 8/8-15/8-22/8-29/8-6/9-13/9 با استاد طلایی برگزار میشود
قابل توجه دانشجویان رشته صنایع وپروژه
 • 1393/7/30 چهارشنبه قابل توجه دانشجویان رشته صنایع وپروژه
  کلاس درس آزمایشگاه پایه فیزیک (1)روز یکشنبه مورخ 18/8/93 ازساعت 30/15-30/8 با استاد رفیع زادگان درمحل دانشگاه برگزار میشود کلاس درس آزمایشگاه پایه فیزیک (2)روز یکشنبه مورخ 25/8/93 ازساعت 30/15-30/8 با استاد رفیع زادگان درمحل دانشگاه برگزار میشود
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر
 • 1393/7/30 چهارشنبه قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر
  کلاس درس آزمایشگاه فیزیک (1)روز یکشنبه مورخ 18/8/93 ازساعت 30/15-30/8 با استاد رفیع زادگان درمحل دانشگاه برگزار میشود کلاس درس آزمایشگاه فیزیک (2)روز یکشنبه مورخ 25/8/93 ازساعت 30/15-30/8 با استاد رفیع زادگان درمحل دانشگاه برگزار میشود
قابل توجه دانشجویان رشته کشاورزی
قابل توجه دانشجویان رشته های صنایع وپروژه
قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی که درس پروژه دارند
قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس پروژه دارند(رشته های مدیریت دولتی و بازرگانی و صنعتی)
قابل توجه دانشجویان رشته صنایع وپروژه
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر
 • 1393/7/29 سه شنبه قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر
  1-کلاس درس مهندسی اینترنتوفناوری اطلاعات (1) روزهای چهارشنبه ساعت 14-9 درتاریخهای 21/8-28/8-5/9-12/9 با استاد محمددوست برگزار میشد 2-کلاس توجیهی درس پروژه با استاد محمددوست روز سه شنبه مورخ 6/8/93 ازساعت 11-10 برگزار میشود 3-کلاس شیوه ارائه مطالب با استاد محمددوست روز سه شنبه مورخ 6/8/93 ازساعت 11-10 برگزار میشود
قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی
قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت وحسابداری
قابل توجه کلیه دانشجویان (برنامه تربیت بدنی برادران)
 • 1393/7/29 سه شنبه قابل توجه کلیه دانشجویان (برنامه تربیت بدنی برادران)
  1-کلاس عملی واحد تربیت بدنی (1)روز چهارشنبه ساعت 10-30/8 درتاریخهای 7/8-21/8-5/9-19/9 با استاد آقای سلیمانی برگزار میشود 2-کلاس عملی واحد تربیت بدنی (2)روز چهارشنبه ساعت 30/12-30/10 درتاریخهای 7/8-21/8-5/9-19/9 با استاد آقای سلیمانی برگزار میشود
قابل توجه کلیه دانشجویان (برنامه تربیت بدنی خواهران)
 • 1393/7/29 سه شنبه قابل توجه کلیه دانشجویان (برنامه تربیت بدنی خواهران)
  1-کلاس عملی واحد تربیت بدنی (1)روز چهارشنبه ساعت 14-30/12 درتاریخهای 7/8-21/8-5/9-19/9 با استاد خانم عسگری برگزار میشود 2-کلاس عملی واحد تربیت بدنی (2)روز چهارشنبه ساعت 16-14 درتاریخهای 7/8-21/8-5/9-19/9 با استاد خانم عسگری برگزار میشود
قابل توجه دانشجویان رشته صنایع ومهندسی پروژه
 قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر
قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت وحسابداری
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
قابل توجه دانشجویان رشته ادبیات فارسی
 • 1393/7/27 يكشنبه قابل توجه دانشجویان رشته ادبیات فارسی
  1-کلاس درس بلاغت (1) روز دوشنبه ساعت 10-30/8 درتاریخهای 5/8-19/8-3/9-17/9 با استاد خانم رحیمی نیا برگزار میشود 2-کلاس درس متون نثر (1) روز دوشنبه ساعت 45/11-15/10 درتاریخهای 5/8-19/8-3/9-17/9 با استاد خانم رحیمی نیا برگزار میشود 3-کلاس درس آیین ونگارش وویرایش روز دوشنبه ساعت 14-30/12 درتاریخهای 5/8-19/8-3/9-17/9 با استاد خانم رحیمی نیا برگزار میشود 4-کلاس درس متون نظم (1) پیشگامان نظم فارسی روز دوشنبه ساعت 30/15-14 درتاریخهای 5/8-19/8-3/9-17/9 با استاد خانم رحیمی نیا برگزار میشود
قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی پروژه
 • 1393/7/26 شنبه قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی پروژه
  1-کلاس درس مکانیک خاک وپی آزمایشگاه روز پنج شنبه هرهفته تاریخ شروع از 1/8/93 ساعت 11-8 با استاد خانم علاءدینی برگزار میشود 2-کلاس درس تحلیل سازه (1) روز پنج شنبه هرهفته تاریخ شروع از 1/8/93 ساعت 13-11 با استاد خانم علاءدینی برگزار میشود 3-کلاس درس طراحی ومعماری وشهرسازی پنج شنبه هرهفته تاریخ شروع از 1/8/93 ساعت 130/15-13با استاد خانم علاءدینی برگزار میشود
قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.