بخش ادبیات و بانهای خارجه

بخش علمي ادبيات و زبانهاي خارجه سال تحصيلي (92-91)

مقطع

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كارشناسي

ليست دروس عمومي (كارشناسي)

ليست ارائه دروس

--------------

جدول تطبيق

ليست دروس عمومي (كارشناسي ناپيوسته)

ليست ارائه دروس

--------------

جدول تطبيق

زبان ادبيات انگليسي (مخصوص وروديهاي 88 و قبل از آن )

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

زبان ادبيات انگليسي(مخصوص وروديهاي 89 و بعد از آن )

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مترجمي زبان انگليسي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

زبان ادبيات عرب (مخصوص وروديهاي 89 و قبل از آن )

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

زبان ادبيات عربي (مخصوص وروديهاي 90  و بعد از آن)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

زبان ادبيات فارسي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كارشناسي ناپيوسته

رشته

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

آموزش زبان انگليسي(مخصوص وروديهاي 90 و قبل از آن)

آموزش زبان انگليسي
(مخصوص ورديهاي 91 و بعد از آن )

ليست ارائه دروس


ليست ارائه دروس

وضعيت منابع


وضعيت منابع

جدول تطبيق

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما