دریافت فرم های آموزشی

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند جهت معادلسازي طبق بخشنامه 7/12/89 حداكثر تا پايان دومين نيمسال تحصيلي پس از پذيرش ، تقاضاي كتبي خود را به آموزش ارائه و چنانچه به هر دليل دانشجو نتواند درخواست خود را ارائه نمايد آموزش به هيچ عنوان مسئوليتي در قبال تطبيق دانشجويان را ندارد.
مراحل معادلسازي:
1.مراجعه حضوري دانشجو به آموزش و ارائه درخواست به واحد آموزش
2. ارسال درخواست ريزنمرات دانشجو به مركز مبدأ (دانشجو مي تواند براي تسريع در كار خود نامه را به صورت دستي دريافت نمايد و در غير اين صورت با دادن آدرس پستي اين نامه ارسال خواهد شد.)
3. پس از وصول ريز نمرات با مراجعه به اين واحد نسبت به تكميل فرمهاي معادلسازي اقدام فرماييد.
4. تطبيق دروس عمومي توسط اين واحد انجام مي شود.(در دانشگاه پيام نور نمره قبولي 10 و ساير دانشگاه ها نمره قبولي 12 مي باشد.)
5. ارسال فرمهاي تخصصي پر شده توسط دانشجو به مركز استان جهت معادلسازي دروس تخصصي.
 
خانه |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما