کد پستی دانشگاه: 3331933737

لیست شماره تلفنهای دانشگاه پیام نور نظرآباد
1
ساختمان اداری
02645383120
2
02645383121
3
02645383420
4
02645383685
5
02645383686
6
ساختمان آموزشی
(واحدبرنامه ریزی دانشگاه)
02645383580
7
02645383581
8
خط مستقیم فکس
02645383244
لیست تلفنهای داخلی دانشگاه پیام نور نظرآباد
ردیف
واحد
سمت
گویا
1
دفتر ریاست
مسئول دفتر ریاست
1
2
آموزش
مسئول آموزش
2
3
آموزش
کارشناس آموزش
3
4
فارغ التحصیلان
مسئول فارغ التحصیلان
4
5
امور دانشجویی ـ وام و مالی دانشجویی
مسئول امور دانشجویی
5
6
کتابخانه
مسئول کتابخانه
6
7
رایانه
مسئول رایانه
7
8
فرهنگی
مسئول فرهنگی
8
9
کارپردازی
مسئول کارپردازی
9
10
اداری ـ مالی
مسئول اداری ـ مالی
0
 
 
خانه |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما