اخبار
26 مهرماه روز تربیت بدنی بدنی و ورزش گرامی باد درج خبر 23/7/1393 ویرایش خبر 27/7/1393
کرمانشاه قهرمان مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور  دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور - 23 لغایت 25 مهر ماه 1393- استان قم درج خبر 8/7/93 ویرایش خبر 26/7/1393
کرمان قهرمان مسابقات کاراته قهرمانی کشور  دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور - 11 لغایت 13 مهر ماه 1393- استان مرکزی درج خبر 29/6/93  ویرایش خبر 15/7/1393
مسابقات والیبال قهرمانی کشور  دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور - 15 لغایت 21 آبان ماه 1393- استان فارس درج خبر 19/7/93
تبریک به قهرمانان شرکت کننده در مسابقات آسیایی اینچئون 2014 درج خبر 16/7/1393
تقویم مسابقات قهرمانی کشور سال 1393 درج خبر 18/1/1393 ویرایش خبر 8/7/1393
موضوعات مطرح شده در گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه پیام نور درج خبر 9/7/1393
اردبیل قهرمان مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور  دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور - 5 لغایت 7 مهر ماه 1393- استان خراسان رضوی درج خبر 15/7/93
گزارش عملکرد شش ماهه اول اداره کل تربیت بدنی و استانهادرج خبر 2/7/1393

بيشتر

اطلاعیه ها

بيشتر

همايش ها
کارگاههای آموزشی 93 درج خبر 31/2/1393ویرایش خبر 15/6/1393

بيشتر

 
 


 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.