اعلام کلاس های لغو شده
کلیه کلاسهای آقای کریم نژاد رشته روانشناسی یکشنبه 20/12/96 برگزار نمی گردد. (درج خبر20/12/96)

کلیه کلاسهای خانم دکتر فتحی رشته علوم اجتماعی چهارشنبه 23/12/96 برگزار نمی گردد. (درج خبر20/12/96)

کلیه کلاسهای خانم بیرامی رشته حسابداری چهارشنبه 23/12/96 برگزار نمی گردد. (درج خبر21/12/96)

کلیه کلاسهای خانم دکترواحدی رشته علوم تربیتی یکشنبه 19/1/97 برگزار نمی گردد. (درج خبر14/1/97)

کلیه کلاسهای آقای کورش جعفری کلیه رشته ها شنبه 18/1/97 برگزار نمی گردد. (درج خبر16/1/97)

کلیه کلاسهای آقای سبکروح رشته حقوق سه شنبه 21/1/97 و 4/2/97 برگزار نمی گردد. (درج خبر20/1/97)
جبرانی 17/2/97 و جبرانی حقوق کار18/2/97 از ساعت 8 الی 12 می باشد.

کلیه کلاسهای خانم صادقی رشته حسابداری و مدیریت دوشنبه 27/1/97 برگزار نمی گردد. (درج خبر27/1/97)

کلیه کلاسهای خانم قربانی رشته روانشناسی یکشنبه 2/2/97 برگزار نمی گردد. (درج خبر2/2/97)

قابل‌توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری و مدیریت:
به اطلاع می‌رساند آزمون میان‌ترم اصول حسابداری٣ استاد بیرامی روز چهارشنبه مورخ 19/2/97 ساعت10:30 برگزار می گردد لازم به یاداوری می باشد جلسه جبرانی کنسلی مورخ ٩٦/١٢/٢٣درتاریخ ٩٧/٠٢/١٩برگزار می گردد. (درج خبر5/2/97)


قابل توجه دانشجویان محترم کلیه رشته ها:
به اطلاع می‌رساند امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰درس دانش خانواده (خواهران) استاد محسن زاده #کنسل می‌باشد، زمان آزمون میانترم چهارشنبه 97/3/2 ساعت 9:30 در کلاس 301 برگزار می گردد.

 
خانه |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما